Siden er under utarbeidelse

Følg oss gjerne på facebook eller instagram

Nesodden Kunstforenings medlemsutstilling på Vanntårnet 22.april-7.mai

Utstillingen åpner den 22.april og varer frem til den 7.mai. Den er åpen lørdager og søndager fra 12.00 – 16.00.

 

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til å stille ut foto, maleri, kunsthåndverk, video mm.

 

For å delta må man ha betalt medlemskontingent for 2017, kr 300,- til kontonr: 1603 20 00286.

 

På grunn av den store populariteten (i fjor var det nesten
60 medlemmer som stilte ut), må vi dessverre begrense antall bilder per person.

 

For bilder over 75 cm i bredden kan vi bare ta i mot et bilde. For mindre bilder kan vi ta i mot 2 eller 3 avhengig av om de kan henges i høyden.

 

Keramikk, smykker, skulpturer osv. som kan plasseres på benker, reoler, stativer osv. kan vi ta i mot flere gjenstander, men vi tar forbehold om plass.

 

Stiller du ut, må du regne med å bli kontaktet og spurt om
å stille opp, enten til vakt eller til hjelp på innlevering/utlevering/opphengsdagene. Skriv dine preferanser nederst på skjemaet. Vi er spesielt glade for dem som kan stille på vakt/vaffelsteking. Det vil alltid være et styremedlem eller erfaren person med deg, og vaktene er som regel litt over
to timer.

Innleveringen er tirsdag 18. april, kl.18.00-20.30.

På grunn av påsken, har vi mindre tid enn vanlig til forberedelser av utstillingen, og vi kan derfor ikke ta i mot bilder/kunstverk etter den 18. april. Vi kan imidlertid ta i mot noen få før påske, men vi har meget begrenset oppbevaringsplass, og kunstverket vil ikke være forsikret. Det blir på eierens egen risiko.

 

Spørsmål og avtale alternativ inlevering

Ta kontakt med Rowen Sivertsen, rowen@birchtreeroad.com,

Telefon: 97509836 for å avtale tid.

 

OBS OBS! Gjelder alle bilder:

1) På grunn av opphengssystemet på Vanntårnet, må alle bilder som leveres utstyres med to små øyekroker, ca. 1 cm fra toppen på baksiden av rammen. Bilder som mangler dette vil ikke bli opphengt, og kunstneren vil bli bedt om
å hente dem.

 

2) Malerier må merkes med navn på kunstneren og tittelen på baksiden, tapet fast eller skrevet med tusj (ikke gule lapper er du snill! De faller av).

 

OBS OBS! Gjelder alle løse gjenstander:

Alle som leverer keramikk, smykker og andre små kunstverk må levere prisliste, og merke hver gjenstand med prisen og navn på kunstner (på undersiden eller med merkelapp).

 

Påmeldingsfrist er mandag den 10. april.

 

Til påmeldingsskjema